Diskusija s študentkami Pedagoške fakultete

Študentke specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti so me v okviru predmeta Konceptualizacija vključevanja oseb s posebnimi potrebami povabile na diskusijo o vplivu medijev na oblikovanje javnega mnenja o osebah s posebnimi potrebami. Debata je z blogov ušla tudi v svet starševstva otrok z razvojnimi težavami. Z njimi sem delila izkušnjo mame, učiteljice in svetovalke s tega področja. Lepo je spoznati mlade, ki si želijo pomagati takim otrokom in se zavedajo, da je sodelovanje s starši ključ do uspeha.