Odgovorno starševstvo: Rutina otroka navaja na red in disciplino (avtor: Jerneja in Klemen Renko)

Vsaka družina ima svoje rutine. Le-te družinske člane zbližajo; vsak od njih ima svojo odgovornost in prispeva k boljšemu vzdušju v družini. Vsak posameznik se navadi na načrtovanje, organiziranje, sprejemanje odločitev. Vse skupaj pa vpliva na odpravljanje stresnih situacij in boljše počutje. Zato je nujno, da otroku rutino približamo že v predšolskem obdobju.

Kako torej lahko otroku vsakodnevne aktivnosti približamo na igriv način? ?‍♀️

  1. Napišemo dnevni načrt in ga obesimo na vidno mesto.
  2. Aktivnosti morajo biti jasno zapisane. Poleg aktivnosti lahko pustite prazen prostor ali okvir za nalepko, saj se predvsem pri mlajših otrocih zelo obnese, če otrok vedno, ko je dejavnost opravil, poleg nalepi nalepko, ki mu je všeč.
  3. Načrt prilagajamo otroku oz. njegovim trenutnim sposobnostim (zrelost, razumevanje, finomotorične spretnosti ipd.).
  4. Vsak večer skupaj z njim pogledamo, ali je opravil vse dejavnosti, in se pogovorimo, če česa ni naredil in zakaj ne.
  5. Vedno ga pohvalimo, ker postaja iz dneva v dan bolj samostojen, in mu povemo, da smo veseli, ker prispeva k družinski skupnosti.

?‍?‍?‍?  Načrtujete pa lahko tudi različne skupne družinske dejavnosti – cela družina si lahko naredi tedenski, mesečni ali letni koledar, ki bo postavljen na vidno mesto, kamor družinski člani vpisujete pomembne skupne dogodke, načrte (npr. šolske počitnice, rojstne dneve, obiske ipd.). Tako si lahko vsi organizirate čas, veste, kaj lahko pričakujete in kdaj morate kaj narediti.

Zavedati se moramo, da so organizacijske veščine ključnega pomena za nemoteno funkcioniranje v današnjem času. Vplivajo na vse vidike posameznikovega življenja (od načrtovanja obrokov do načrtovanja projektov) in na občutek nadzora nad lastnim življenjem. Žal pa te veščine niso vedno samoumevne in se jih moramo največkrat načrtno učiti.
Slabe organizacijske veščine lahko povzročijo težave v šoli, saj ti učenci pogosto pozabijo domačo nalogo, potrebne pripomočke, športno opremo, šolska torba je pogosto razmetana, si ne znajo organizirati prostora ter časa za učenje, zamujajo v šolo, izgubljajo šolske pripomočke, si težko zapomnijo šolski urnik ipd.

Naša naloga je, da otrokom pomagamo sistematično razvijati področje organizacijskih veščin. Da jim torej pokažemo, kako naj si organizirajo čas in jih podpiramo, da to v čim večji meri počnejo sami. Na ta način se bodo prej osamosvojili in razvili učinkovite organizacijske strategije.