NEVROLOŠKA STAROST

Poznavanje nevrološke starosti je lahko zelo praktična diagnostika, ki nam sporoča, kaj otrok v določenem trenutku dejansko zmore. Pravzaprav so vsi testi narejeni na osnovi preizkušanja šestih sposobnosti, torej gibalne, jezikovne, finomotorične, vizualne, slušne in taktilne sposobnosti. Vse zgoraj omenjene karakteristike se najintenzivneje razvijajo od rojstva do šestega leta starosti. Naj pri tem poudarim, da ima vsak otrok svojo pot. Poznamo 4-letne otroke, ki berejo tako dobro kot 8-letniki, in poznamo 3-letne otroke, ki še ne hodijo. Razvoj je produkt potenciala, stimulacije in priložnosti. Lahko se ustavi ali pospeši. Zato je zelo pomembno, da otroku omogočimo intenzivno senzorično in motorično stimulacijo in jo vpeljemo v njegov vsakdan. In prav to lahko naredite vi, starši. Spremljanje nevrološke starosti je pri tem vaš idealni vodič skozi razvoj vašega otroka. Prej boste začeli, lažje bo.

Ocena nevrološke starosti zahteva kar nekaj praktičnih izkušenj. Podana je na podlagi dejstva, kaj otrok na posameznem področju zmore. Otrokove sposobnosti za posamezna področja so prevedene v mesece, pri katerih te stopnje sposobnosti otroci v povprečju dosegajo. Nevrološka starost se lahko razlikuje od kronološke, kar še posebej velja za otroke, ki zaostajajo v razvoju. Pri njih je nevrološka starost nižja od kronološke.

Kaj je torej naš cilj? Da nevrološko starost izenačimo s kronološko oz. jo celo presežemo. To nam lahko uspe z individualnim programom, ki je popolnoma prilagojen vašemu otroku. Z vašo pomočjo oz. s pomočjo izbrane ekipe tako s senzorično in motorično stimulacijo otroka spodbujate, da bo optimalno napredoval na področjih, ki so se prej kazala kot pomanjkljiva.

Iz izkušenj vam povem, da je to najhitrejša pot do željenega stanja.