Odgovorno starševstvo: Spodbujanje h komunikaciji (avtor: Jerneja in Klemen Renko)

V teh dneh veliko govorimo o stimulaciji na področju senzorike, ki je temelj otrokovega razvoja. Nadgradnja je motorika in pa kognitivne veščine. S predlaganimi aktivnosti ustvarjamo nove povezave, kar vpliva na boljšo samopodobo otroka in posledično lažjo komunikacijo z okoljem.
Vsak otrok čuti potrebo po izražanju, razumevanju in govorni uveljavitvi. In ker med počitnicami več časa preživite z otrokom, je to idealna priložnost, da se z njim tudi veliko pogovarjate in mu pomagate, da skozi igro in v skladu s svojimi sposobnostmi razvija govor in komunikacijo.
Obstaja nekaj dejavnikov, ki jih je smiselno upoštevati:
– Za pogovor z otrokom si vsak dan vzemite čas; skupaj z njim se usedite ali ulezite in vzpostavite očesni kontakt. Poslušajte ga, odgovarjajte mu na vprašanja, komentirajte njegove izjave, razširite njegove izjave … pomembno je, da vas pri tem nič ne moti, torej poleg sebe nimate telefona, takrat ne pospravljajte ali se vrtite za štedilnikom. Otrok naj čuti, da ga imate radi in da ste si zanj vzeli čas.
– Hitrost govora prilagodite otroku in mu dajte dovolj časa, da vas razume in se ustrezno odzove.
– Ko ga boste spraševali, bodite previdni, da ne preverjate njegovega znanja. Otrok ne sme imeti občutka, da je pod pritiskom.
– Opazujte tudi njegovo neverbalno komunikacijo. Otrok veliko sporoča z obrazno mimiko, z očmi, s pogledom na predmet, s kretnjami in telesnimi gibi. Ko nam npr. prinese svojo igračko, vzpostavi z nami neposredni stik, neverbalno komunikacijo, želi, da se z njim ukvarjamo, igramo in se pogovarjamo. Predvsem bodite na vse to bodite pozorni pri otroku, ki še ne govori. Opazujte ga pri igri, poslušajte njegovo oglašanje in se odzivajte na njegova sporočila.
– Ko ste z njim, veliko opisujte, povejte, kaj delate, kako to počnete. Opisi namreč otroku pomagajo, da spoznava bogato besedišče, npr. Kako krasno hišo iz kock si sestavil. Všeč so mi modra okna in rdeča vrata, na vrtu pa tri domače živali: krava, ovca in muca. Verjamem, da so vse zelo prijazne. Ko vas otrok posluša, spoznava različne besedne vrste, mimogrede pa lahko osvoji še barve, številke itd.
Otrok je v zgodnjih poskusih izražanja še nespreten, artikulacija je neizdelana in slabo razumljiva. Pri tem ga ne popravljajte, pač pa mu z odobravanjem in nasmehom pokažite, da ga razumete, čeprav boste morali kdaj tudi ugibati, kaj vam je želel povedati. Včasih je dobro, da za njim ponovite pravilno obliko in poudarite tisto, kar je sam napačno uporabil. Vse skupaj naj bo seveda čim bolj naravno. S tem spodbujate in razvijate otrokov interes za uspešno verbalno komunikacijo.?